Het ondernemersklimaat verandert!

In de ruim 25 jaar dat wij bemiddelen bij complexe conflicten en crises en landelijke bekendheid genieten door onze interventies, zien wij dat het besturen van een organisatie en "ondernemen" complexer wordt. De nieuwe economie bijvoorbeeld zorgt voor andere inzichten, andere normen en waarden en daardoor een nieuw soort conflicten en crises, die op een nieuwe manier moeten worden opgelost. Dat vergt niet alleen een ander inzicht van u maar ook een andere denkwijze en nieuwe aanpak van ons.

Voorbeeldsituaties

  • langslepende (juridische) conflicten
  • moeizame onderhandelingen
  • bestuurdersaansprakelijkheid
  • conflicten binnen franchiseorganisaties
  • (dreigende) insolventie
  • conflicten met financiers
  • conflicten met aandeelhouders
  • deskundigen- en onderzoekscommissies
  • bestuurscrisis
  • liquiditeitscrisis

Voorkomen is beter dan genezen

Aan het begin van de 16e eeuw schreef Desiderius Erasmus al wat wij nu vanzelfsprekend vinden: 'Voorkomen is beter dan genezen'. In de praktijk zien we dat vaak lastig is om problemen op tijd te herkennen en ze daardoor in de kiem te smoren.

Wij zijn hierin gespecialiseerd en kunnen samen met u preventief werken. Hierdoor kunt u veel problemen voorkomen. Voor ons is het zeker zo'n grote uitdaging om problemen voor u te voorkomen dan ze achteraf op te lossen.

Als het niet te voorkomen is

Jammer genoeg  is niet elk conflict te voorkomen en kunt u ongewild in een vervelende situatie terecht komen. Standaardoplossingen, zoals bijvoorbeeld direct juridische maatregelen, behoren tot de archieven van de boardroom. Het toepassen van nieuwe inzichten vanuit conflictologie en crisistraumatologie, bieden onverwachte en nieuwe perspectieven, waardoor er snel en efficiënt oplossingen worden gerealiseerd.

U kunt ons altijd om vrijblijvend advies vragen

Onze top prioriteit is om ervoor te zorgen dat u een optimaal rendement heeft.