Het ondernemersklimaat verandert!

In de ruim 25 jaar dat wij bemiddelen bij complexe conflicten en crises en landelijke bekendheid genieten door onze interventies, zien wij dat het besturen van een organisatie en "ondernemen" complexer wordt. De nieuwe economie bijvoorbeeld zorgt voor andere inzichten, andere normen en waarden en daardoor een nieuw soort conflicten en crises, die op een nieuwe manier moeten worden opgelost. Dat vergt niet alleen een ander inzicht van u maar ook een andere denkwijze en nieuwe aanpak van ons.

Onafhankelijk onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij Tinker

“Bij het verkennende onderzoek zijn echter zodanig sterke vermoedens gerezen van “ongebruikelijke, mogelijk verwijtbare of onrechtmatige beleidsmatige beslissingen dat komende week een onafhankelijke onderzoekscommissie zal worden ingesteld.”.
Lees het hele artikel

Onderzoek naar mogelijk dubieuze rol voetbaltrainer

"Terdu probeert Tinker van de ondergang te redden, door investeerders te verleiden een overbruggingskrediet beschikbaar te stellen. Zo zouden ook taxibedrijven die nog geld krijgen van Tinker deels gecompenseerd kunnen worden."
Lees het hele artikel

Voorbeeldsituaties

  • langslepende (juridische) conflicten
  • moeizame onderhandelingen
  • bestuurdersaansprakelijkheid
  • conflicten binnen franchiseorganisaties
  • (dreigende) insolventie
  • conflicten met financiers
  • conflicten met aandeelhouders
  • deskundigen- en onderzoekscommissies
  • bestuurscrisis
  • liquiditeitscrisis

Voorkomen is beter dan genezen

Aan het begin van de 16e eeuw schreef Desiderius Erasmus al wat wij nu vanzelfsprekend vinden: 'Voorkomen is beter dan genezen'. In de praktijk zien we dat vaak lastig is om problemen op tijd te herkennen en ze daardoor in de kiem te smoren.

Wij zijn hierin gespecialiseerd en kunnen samen met u preventief werken. Hierdoor kunt u veel problemen voorkomen. Voor ons is het zeker zo'n grote uitdaging om problemen voor u te voorkomen dan ze achteraf op te lossen.

Als het niet te voorkomen is

Jammer genoeg  is niet elk conflict te voorkomen en kunt u ongewild in een vervelende situatie terecht komen. Standaardoplossingen, zoals bijvoorbeeld direct juridische maatregelen, behoren tot de archieven van de boardroom. Het toepassen van nieuwe inzichten vanuit conflictologie en crisistraumatologie, bieden onverwachte en nieuwe perspectieven, waardoor er snel en efficiënt oplossingen worden gerealiseerd.

Een voorbeeld uit de praktijk

De Steve Jobsscholen

Een stormachtig begin en een turbulent einde. Dat is kort samengevat de bemoeienis van opiniepeiler Maurice de Hond met het onderwijs.

Eén school van De Hond krijgt van de Inspectie het predicaat ‘zeer zwak’, de ander is opgeheven door te weinig aanmeldingen. De stichting die de scholen beheerde, is failliet. Aan Theo Terdu, die aan ons kantoor verbonden is,  wordt gevraagd een onafhankelijke onderzoekscommissie samen te stellen. Deze onderzoekscommissie zorgt ervoor dat het het probleem met de Steve Jobsscholen voor een belangrijke belanghebbende in de kiem wordt gesmoord.ZEMBLA onderzoekt de onderwijsmethode van De Hond. Het fragment waarin Theo Terdu verslag doet ziet u hier. U kunt de onderstaande link downloaden als u de hele uitzending wilt zien.

U kunt ons altijd om vrijblijvend advies vragen

Onze top prioriteit is om ervoor te zorgen dat u een optimaal rendement heeft.

Wij begrijpen de urgentie van uw probleem en daarom hebben wij extra ruime telefonische openingstijden. Op werkdagen zijn wij bereikbaar vanaf 08:00 tot 22:00, in het weekend van 09:00 tot 17:00.

Experts in Conflicten